Eng Kontakty

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se v budově školy od 11. 3. neuskutečňuje výuka a nekonají se žádné akce pro veřejnost.

Všem žákům a studentům byly vedením školy zaslány instrukce k výuce elektronickou poštou. Pokud by tuto zprávu některý z žáků nebo studentů neobdržel, potom je nutné aktualizovat své kontaktní údaje na studijním oddělení.

KONZERVATOŘ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou - další informace v části stránek pro uchazeče! Pokud bude v termínu konání 2. kola přijímací zkoušky dne 12. 5. škola ještě uzavřena, budou uchazeči informováni o jiném pozdějším termínu 2. kola. Termín pro zaslání přihlášky do 16. 4. je platný.

VOŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole - další informace v části stránek pro uchazeče!

Zveřejněné informace

2015

vystaveno 6. 3. 2015 - k žádosti o konání předčasných voleb do školské rady

vystaveno 10. 3. 2015 - příloha k dopisu čj. KJJ 116/2015 - odpověď na dotazy ve věci provozování vendingových automatů na půdě školy

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit v předčasných volbách do školské rady konzervatoře, leden 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 1. 10. 2015 - Informace o počtu žáků konzervatoře ve školním roce 2013/2014

2016

vystaveno 19. 5. 2016 - k žádosti týkající se platu a výše odměn ředitele školy, zástupců ředitele školy a vedoucích jednotlivých oddělení a úseků za rok 2015.

vystaveno 12. 10. 2016 - k žádosti týkající se platu ředitele školy a vedoucích oddělení za rok 2015.

2017

vystaveno 4. 1. 2017 - k žádosti týkají se výše mezd, odměn a jiných finančních prostředků vyplacených za leden až listopad 2016 řediteli školy, zástupcům ředitele školy a vedoucí ekonomicko-správního úseku.

vystaveno 26. 4. 2017 - k žádosti týkající se výše platu a odměn ředitele školy, statutárního zástupce ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, vedoucí ekonomicko-správního úseku a vedoucího pěveckého oddělení za období od jejich nástupu do funkce do 31.8.2015.