Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Zveřejněné informace

2015

vystaveno 6. 3. 2015 - k žádosti o konání předčasných voleb do školské rady

vystaveno 10. 3. 2015 - příloha k dopisu čj. KJJ 116/2015 - odpověď na dotazy ve věci provozování vendingových automatů na půdě školy

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit v předčasných volbách do školské rady konzervatoře, leden 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Seznam pedagogických pracovníků oprávněných volit ve volbách do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady konzervatoře, červen 2015

vystaveno 16. 9. 2015 - Zápis o výsledcích voleb do školské rady VOŠ, červen 2015

vystaveno 1. 10. 2015 - Informace o počtu žáků konzervatoře ve školním roce 2013/2014

2016

vystaveno 19. 5. 2016 - k žádosti týkající se platu a výše odměn ředitele školy, zástupců ředitele školy a vedoucích jednotlivých oddělení a úseků za rok 2015.

vystaveno 12. 10. 2016 - k žádosti týkající se platu ředitele školy a vedoucích oddělení za rok 2015.

2017

vystaveno 4. 1. 2017 - k žádosti týkají se výše mezd, odměn a jiných finančních prostředků vyplacených za leden až listopad 2016 řediteli školy, zástupcům ředitele školy a vedoucí ekonomicko-správního úseku.

vystaveno 26. 4. 2017 - k žádosti týkající se výše platu a odměn ředitele školy, statutárního zástupce ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, vedoucí ekonomicko-správního úseku a vedoucího pěveckého oddělení za období od jejich nástupu do funkce do 31.8.2015.