Eng Kontakty

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělání ve Vyšší odborné škole

Pro přijímání ke vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro vzdělávací programy VOŠ:

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ve vyšší odborné škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - vyšší odborná škola

Vzor přihlášky - SEVT 49 152 1

Termín přijímacích zkoušek

Dny konání přijímacích zkoušek jsou v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz

25. a 26. 6. 2024

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

25. a 26. 6. 2024

Termín pro podání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu zasílejte nejpozději do 27. května 2024 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení jsou zasílány uchazečům nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

Povinná příloha přihlášky:

Nejvyšší možný přijímaný počet uchazečů pro přijímací řízení do jednotlivých vzdělávacích programů:

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

Podmínky a kritéria hodnocení výsledků talentové zkoušky jsou zveřejněny ve Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.

 

V Praze 6. 3. 2024

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka