Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
Více informací v sekci pro uchazeče o studium

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělání ve Vyšší odborné škole

Pro přijímání ke vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro vzdělávací programy VOŠ:

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ve vyšší odborné škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - vyšší odborná škola

Vzor přihlášky - SEVT 49 152 1

Termín přijímacích zkoušek

Dny konání přijímacích zkoušek jsou v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz

27. a 28. 6. 2023

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

27. a 28. 6. 2023

Termín pro podání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu zasílejte nejpozději do 26. května 2023 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení jsou zasílány uchazečům nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

Povinná příloha přihlášky:

Nejvyšší možný přijímaný počet uchazečů pro přijímací řízení do jednotlivých vzdělávacích programů:

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

Podmínky a kritéria hodnocení výsledků talentové zkoušky jsou zveřejněny ve Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.

 

V Praze 8. 3. 2023

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka