Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Tvorba textu a scénáře

Vedoucí VOŠ - Tvorba textu a scénáře

Jiří Svěrák

Personální obsazení oddělení

Organizace vyučování

Organizace vyučování ve školním roce 2018/2019

Vzdělávací program Tvorba textu a scénáře není zaveden na žádné jiné vyšší odborné nebo vysoké škole v celé České republice. Vedle paralelního zaměření na scénáristiku jde o jediný obor u nás zaměřený na praktickou stránku psaní písňového textu. Vyučují zde zkušení praktici i teoretici v těchto unikátních oblastech literární tvorby. Mnoho absolventů se uplatní jako scénáristé, textaři, spisovatelé. Někteří z nich jsou držiteli významných literárních cen.

V současné době, kdy se na kulturní scéně vyskytuje mnoho různých směrů, žánrů, autorů i interpretů ne vždy dostatečné umělecké úrovně, je nutné zejména s ohledem na mladou generaci, která nemá zcela vyvinutý hodnotový systém pro konzumaci umění, vychovávat odborníky, kteří by zaručili kvalitu v této oblasti. Absolventi tohoto oboru se dobře uplatňují v různých odvětvích kultury a stávají se významnými i interpretačními umělci. Mnozí ze studentů jsou již během studia členy autorské organizace OSA a stávají se tak rovnocennými partnery již známých umělců.

Historie

Oddělení Tvorby textu a scénáře vzniklo v roce 1983. Prvními vyučujícími zde byli Drahoš Čadek a Marek Stašek. Původním záměrem bylo vychovávat textaře, případně scénáristy pro celou širokou oblast populární hudby a jazzu a pomoci tak kultivovat naši písňovou tvorbu. Trochu úzce prakticistní zaměření oboru se však ukázalo nedostačující, a tak bylo studium obohacováno o další předměty a docházely další osobnosti, většina z nich náležela či náleží k nejvýznamnějším tvůrcům v dané oblasti. Jmenujme např. Pavla Koptu, Josefa Bruknera, Jiřího Suchého, na oddělení působil také Dr. Ivan Vyskočil, Dr. Otakar Roubínek, Zdeněk Borovec, Ladislav Kantor. Výuka na oddělení nebrala zřetel na cenzurní povahu předlistopadového režimu a studentům byl podáván neokleštěný obraz naší kultury, tedy včetně děl zakazovaných nebo samizdatových.

Byla pořádána veřejná vystoupení posluchačů formou text-appealových pořadů. Tyto večery se těšily značnému zájmu zejména mladého publika. Vystoupení se konala nejprve v klubu U bílého koníčka, později v Malostranské besedě.

Po listopadu 1989 se v souvislosti s velikými změnami, kterými prošla celá naše společnost, proměnil i charakter studia na oddělení tvorby textu a scénáře. Nejde již o to suplovat nedostatek informací, ale cílem je formovat osobnosti, které se budou moci tvůrčím způsobem uplatnit v této, dnes vlastně nejrozsáhlejší oblasti naší kultury. Znamená to - dát studentům bezpečný profesionální základ tak, aby mohli později působit nejen jako autoři písňových textů a scénáristé pořadů, ale i jako dramaturgové, redaktoři, publicisté.