Eng Kontakty

Tvorba textu a scénáře

Vedoucí VOŠ - Tvorba textu a scénáře

Jiří Svěrák

Personální obsazení oddělení

Organizace vyučování

Organizace vyučování ve školním roce 2023/2024

Vzdělávací program Tvorba textu a scénáře není zaveden na žádné jiné vyšší odborné nebo vysoké škole v celé České republice. Vedle paralelního zaměření na scénáristiku jde o jediný obor u nás zaměřený na praktickou stránku psaní písňového textu. Vyučují zde zkušení praktici i teoretici v těchto unikátních oblastech literární tvorby. Mnoho absolventů se uplatní jako scénáristé, textaři, spisovatelé. Někteří z nich jsou držiteli významných literárních cen.

V současné době, kdy se na kulturní scéně vyskytuje mnoho různých směrů, žánrů, autorů i interpretů ne vždy dostatečné umělecké úrovně, je nutné zejména s ohledem na mladou generaci, která nemá zcela vyvinutý hodnotový systém pro konzumaci umění, vychovávat odborníky, kteří by zaručili kvalitu v této oblasti. Absolventi tohoto oboru se dobře uplatňují v různých odvětvích kultury a stávají se významnými i interpretačními umělci. Mnozí ze studentů jsou již během studia členy autorské organizace OSA a stávají se tak rovnocennými partnery již známých umělců.

Historie

Oddělení Tvorby textu a scénáře vzniklo v roce 1983. Prvními vyučujícími zde byli Drahoš Čadek a Marek Stašek. Původním záměrem bylo vychovávat textaře, případně scénáristy pro celou širokou oblast populární hudby a jazzu a pomoci tak kultivovat naši písňovou tvorbu. Trochu úzce prakticistní zaměření oboru se však ukázalo nedostačující, a tak bylo studium obohacováno o další předměty a docházely další osobnosti, většina z nich náležela či náleží k nejvýznamnějším tvůrcům v dané oblasti. Jmenujme např. Pavla Koptu, Josefa Bruknera, Jiřího Suchého, na oddělení působil také Dr. Ivan Vyskočil, Dr. Otakar Roubínek, Zdeněk Borovec, Ladislav Kantor. Výuka na oddělení nebrala zřetel na cenzurní povahu předlistopadového režimu a studentům byl podáván neokleštěný obraz naší kultury, tedy včetně děl zakazovaných nebo samizdatových.

Byla pořádána veřejná vystoupení posluchačů formou text-appealových pořadů. Tyto večery se těšily značnému zájmu zejména mladého publika. Vystoupení se konala nejprve v klubu U bílého koníčka, později v Malostranské besedě.

Po listopadu 1989 se v souvislosti s velikými změnami, kterými prošla celá naše společnost, proměnil i charakter studia na oddělení tvorby textu a scénáře. Nejde již o to suplovat nedostatek informací, ale cílem je formovat osobnosti, které se budou moci tvůrčím způsobem uplatnit v této, dnes vlastně nejrozsáhlejší oblasti naší kultury. Znamená to - dát studentům bezpečný profesionální základ tak, aby mohli později působit nejen jako autoři písňových textů a scénáristé pořadů, ale i jako dramaturgové, redaktoři, publicisté.