Eng Kontakty

Pravidla pro hodnocení žáků v 2. pol. 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1., 2., 3., 5. a 6. ročníku za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání maturujících žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Způsob hodnocení komisionální zkoušky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020