Eng Kontakty

Informace pro zaměstnance

Základní odborová organizace ČMOS PŠ při Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka

Základní odborová organizace ČMOS PŠ při Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka byla obnovena v roce 2008.

ZO pravidelně spolupracuje s vedením školy v pracovně právních vztazích. Zaštiťuje zaměstnance pravidelným obnovováním kolektivní smlouvy.

Vzhledem k typu školy a rozvrhům pedagogů se schůze konají nepravidelně - asi 4x ročně při řešení aktuálních problémů.