Eng Kontakty

Požadavky - Akordeon

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

  1. Stupnice dur a moll v kombinovaném pohybu a akordy
  2. Dvě etudy různého technického zaměření (napr. I. Havlíček – 30 přednesových etud, P. Deiro – 45 studií, A. d´Auberge – Artists etudes)
  3. Dvě přednesové skladby odlišného stylu a charakteru
  4. Skladba z oblasti jazzové nebo populární hudby, případně z vlastní tvorby
  5. Orientační zkouška: hra z listu a jednoduchá harmonizace národní písně
  6. Hra podle akordických značek, případně improvizace (doporučená literatura: B. Bláha: Škola hry na klávesové nástroje – akordové značky, improvizace)

Podmínkou je hra zpaměti.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 20 bodů
Technická cvičení, etudy max. 20 bodů
Hra z listu max. 20 bodů
Improvizace, přednes max. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

  body
průměr do 1,5 minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5 minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3 minus 2 body
průměr nad 3 minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.