Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka

  • vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
  • vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz
    Zaměření hlavního oboru:
    klavír - jazz, bicí nástroje - jazz, kontrabas - jazz, basová kytara - jazz, kytara - jazz, housle - jazz, saxofon - jazz, trubka - jazz, trombon - jazz

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 10. srpna 2022.

Další informace naleznete v části pro uchazeče o studium

Požadavky - Bicí nástroje

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

  1. 2 etudy na malý buben, např. Tuzar, Vajgl, Veselý a etuda pro bicí soupravu např. M.Veselý - Etudy pro bicí nástroje, R. Latham I., nebo D. Agostini - Synkopy
  2. Interpretace kombinovaných rytmů osminových, triolových, šestnáctinových a synkop / noty čtvrtové a osminové, dále velkých triol, čtvrťových a půlových. Hra jednoduchých notací z listu - půlek, čtvrtek, osmin a synkop. Příprava nejlépe M. Doležil: Intonace a elementární rytmus.
  3. Doprovody na bicí soupravu různých hudebních stylů, např: Pop, rock, jazz, swing, shuffle, funk, latin, a dalších, stačí jednoduše. Vlastní notové materiály s sebou! Ukázka hry s nahrávkou na CD, mp3, nebo jiném nosiči.
  4. Zjištění rytmického cítění a improvizačních schopností. Schopnost reprodukce /opakování/ např. dvoutaktových rytmických pasáží. Smysl pro cítění fráze a formy, např. 4 takty doprovod a 4 takty improvizace - break, či solo.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 20 bodů
Technická cvičení, etudy max. 20 bodů
Hra z listu max. 20 bodů
Improvizace, přednes max. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 120 získaných bodů.