Eng Kontakty

Požadavky - Kontrabas

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

  1. Sluchové předpoklady a rytmické cítění
  2. Správné postavení levé ruky a vedení smyčce ohybem, zvládnutí hry v základní a v první poloze
  3. Jedna stupnice dur a jedna stupnice moll v rozsahu jedné oktávy, rozložený kvintakord
  4. Etudy z učebnice „Základy hry na kontrabas” (Fuka, Borovička, Balcar), nebo z jiné učebnice hry na kontrabas v rozsahu minimálně základní a první polohy
  5. Alespoň jedna přednesová skladba
  6. Doprovod jazzového standardu pizzicato, improvizace - alespoň na bluesové schéma

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 10 bodů
Etudy max. 10 bodů
Přednes, improvizace max. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 120 získaných bodů.