Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka

 • vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
 • vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz
  Zaměření hlavního oboru:
  klavír - jazz, bicí nástroje - jazz, kontrabas - jazz, basová kytara - jazz, kytara - jazz, housle - jazz, saxofon - jazz, trubka - jazz, trombon - jazz

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 10. srpna 2022.

Další informace naleznete v části pro uchazeče o studium

Požadavky - Kytara

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

Do přihlášky je nutno uvést žánrové zaměření - kytara klasik, latin; kytara jazz; kytara rock.

Předpoklady: Technické zvládnutí nástroje, hudební sluch a správné rytmické cítění

 1. Všechny stupnice dur a moll (u zaměření klasika - minimálně 2 oktávy), základní harmonické funkce (tónika, subdominanta, dominanta), pro jazzovou kytaru platí sazby v septakordech
 2. 1-2 technická cvičení nebo etudy a 2 přednesové skladby dle žánrového zaměření:
  • Klasika nebo latin (prstová technika): Carulli, Carcassi, Sor, Aguado, Villa -Lobos, Bach, Tarrega, Almeida, Jobim apod.
  • Jazz (trsátková, příp. prstová technika): Pass, Ellis, Kessell, Burrell, Hall apod., jazzové standardy
  • Rock (trsátková, příp. prstová technika): Satriani, Vai, Petrucci, Lukather, Van Halen apod., případně vlastní skladba
 3. Hra z listu (u zaměření jazz a rock stačí jednoduché jednohlasé party)
 4. Hra dle akordových značek (u zaměření klasika a rock stačí základní akordy)
 5. Zjištění improvizačních schopností (neplatí pro klasiku) – 12-ti taktová forma blues v různých tóninách. Dále improvizovat dle sluchu na jednoduchý harmonický podklad vybraný komisí (podle zaměření uchazeče) – backing tracks.

U talentové zkoušky lze použít podklad na CD, Flash-disku (formát MP3, Wav), sequenceru apod., případně je možná účast spoluhráče (kytara, klavír, baskytara, perkuse apod.)

Vzhledem k velikosti zkušební místnosti a času vyměřenému ke zkoušce není možno instalovat větší a složitější aparaturu nebo bicí soupravu.

Na místě k dispozici:

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 10 bodů
Technická cvičení, etudy max. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listu max. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 120 získaných bodů.