Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka

 • vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
 • vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz
  Zaměření hlavního oboru:
  klavír - jazz, bicí nástroje - jazz, kontrabas - jazz, basová kytara - jazz, kytara - jazz, housle - jazz, saxofon - jazz, trubka - jazz, trombon - jazz

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 10. srpna 2022.

Další informace naleznete v části pro uchazeče o studium

Požadavky - Populární zpěv

Přijímací zkouška obsahuje dvě části a proběhne ve dvou dnech. První den je pouze zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru. Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů. Druhý den proběhne 2. část: zkouška hudebně teoretická a zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky

 1. část zkoušky – první den

  zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 1. část praktické zkoušky

  • 1 libovolná populární píseň v cizím jazyce (zpaměti)
  • 1 libovolná populární píseň v českém jazyce (zpaměti)

  Uchazeč může být zkušební komisí během výkonu kdykoliv přerušen. Písně je možné zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis či akordické značky) nebo s hudebním základem, který si uchazeč přinese s sebou na USB disku ve formátu mp3.

  Uchazeč předloží foniatrické vyšetření o způsobilosti hlasu ke studiu zpěvu ne starší 3 týdnů, stručný životopis a v případě maturity i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 2. část zkoušky – druhý den (absolvují vybraní uchazeči z první části)
  1. zkouška hudebně teoretická
  2. zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 2. část praktické zkoušky

  • 1 libovolná populární píseň v cizím jazyce (zpaměti)
  • 2 libovolné populární písňě v českém jazyce (zpaměti, zkušební komise si jednu vybere)

   Ve 2. části zkoušky se nesmí opakovat písně z 1. části zkoušky. Uchazeč může být zkušební komisí během výkonu kdykoliv přerušen.

Bodové hodnocení zkoušky

1. část zkoušky

Hlavní obor: max 25 bodů

  body
Síla hlasu max. 5 bodů
Barva hlasu max. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetí max. 5 bodů
Zpěv na mikrofon max. 5 bodů
Celkový dojem max. 5 bodů

Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

2. část zkoušky

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20.

Hlavní obor: max 25 bodů

  body
Síla hlasu max. 5 bodů
Barva hlasu max. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetí max. 5 bodů
Zpěv na mikrofon max. 5 bodů
Celkový dojem max. 5 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 16.

Pro přijetí ke studiu je ve 2. části zkoušky nutný minimální počet 36 bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 36 bodů, přičemž uchazeč musí splnit minimální počet bodů v jednotlivých disciplínách druhé části přijímací zkoušky: teoretická zkouška - 20 bodů, praktická zkouška - 16 bodů.

Maximální počet ve 2. části zkoušky je 65 získaných bodů.