Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Požadavky - Populární zpěv

Přijímací zkouška obsahuje dvě části a proběhne ve dvou dnech. První den je pouze zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru. Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů. Druhý den proběhne 2. část: zkouška hudebně teoretická a zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky

 1. část zkoušky – první den

  zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 1. část praktické zkoušky

  • 1 libovolná populární píseň v cizím jazyce (zpaměti)
  • 1 libovolná populární píseň v českém jazyce (zpaměti)

  Uchazeč může být zkušební komisí během výkonu kdykoliv přerušen. Písně je možné zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis či akordické značky) nebo s hudebním základem, který si uchazeč přinese s sebou na USB disku ve formátu mp3.

  Uchazeč předloží foniatrické vyšetření o způsobilosti hlasu ke studiu zpěvu ne starší 3 týdnů, stručný životopis a v případě maturity i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 2. část zkoušky – druhý den (absolvují vybraní uchazeči z první části)
  1. zkouška hudebně teoretická
  2. zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 2. část praktické zkoušky

  • 1 libovolná populární píseň v cizím jazyce (zpaměti)
  • 2 libovolné populární písňě v českém jazyce (zpaměti, zkušební komise si jednu vybere)

   Ve 2. části zkoušky se nesmí opakovat písně z 1. části zkoušky. Uchazeč může být zkušební komisí během výkonu kdykoliv přerušen.

Bodové hodnocení zkoušky

1. část zkoušky

Hlavní obor: max 25 bodů

  body
Síla hlasu max. 5 bodů
Barva hlasu max. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetí max. 5 bodů
Zpěv na mikrofon max. 5 bodů
Celkový dojem max. 5 bodů

Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

2. část zkoušky

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20.

Hlavní obor: max 25 bodů

  body
Síla hlasu max. 5 bodů
Barva hlasu max. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetí max. 5 bodů
Zpěv na mikrofon max. 5 bodů
Celkový dojem max. 5 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 16.

Pro přijetí ke studiu je ve 2. části zkoušky nutný minimální počet 36 bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 36 bodů, přičemž uchazeč musí splnit minimální počet bodů v jednotlivých disciplínách druhé části přijímací zkoušky: teoretická zkouška - 20 bodů, praktická zkouška - 16 bodů.

Maximální počet ve 2. části zkoušky je 65 získaných bodů.