Eng Kontakty

Požadavky - Skladba

Přijímací zkouška se koná ve dvou částech a v jednom dni:

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Intonace a sluchová analýza
  • Intonační a sluchové předpoklady
  • Přenášení tónu do hlasové polohy
  • Sluchová analýza
   • základních a odvozených intervalů
   • doškálných kvintakordů a jejich obratů (rozpoznávání vrchního, středního a spodního tónu)
  • Paměťová reprodukce melodického a rytmického úryvku
 2. Hra na klavír
  • Zjištění předpokladu pro hru z listu
  • Dvě skladby rozdílného charakteru z období baroka, klasicismu, romantismu nebo impresionismu (hra zpaměti není podmínkou)
 3. Skladba
  • Předložení čtyř až pěti vlastních skladeb v notovém zápisu eventuálně doplněných nahrávkou na kazetě/CD/MP3, mezi nimi alespoň dvě melodie s akordickými značkami orientované na jazzovou nebo populární hudbu (nejlépe v malé písňové formě - a a b a)
  • Vypracování úkolu písemnou formou: doplnění šestitaktové melodie a vypracování jednoduché harmonizace
  • Zjištění schopností rozvinout daný motiv (u klavíru)
  • Zjištění improvizačních předpokladů
  Pohovor zjišťující teoretické znalosti
  • Znalost stupnic, intervalů a akordů
  • Znalost akordických značek a základních harmonických pojmů
  • Znalost základní hudební terminologie (z oblasti tempa, rytmu, dynamiky a přednesu)
  • Orientace v základech hudebních forem
  • Základní znalosti z dějin hudby s důrazem na hudbu nonartificiální (jazzovou a populární)
  • Základní notografické znalosti

Zkouška je individuální. Při zadání úkolu v písemné formě - doplnění  šestitaktové melodie a vypracování jednoduché harmonizace - se koná zkouška ve skupině.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 60 bodů

  body
Skladba:  
a) vlastní kompozice max. 20 bodů
b) vypracování úkolu písemnou formou (doplnění melodie a harmonizace) max. 10 bodů
Intonace a sluchová analýza max. 20 bodů
Hra na klavír max. 10 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 30

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 30 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 100 získaných bodů.