Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka

 • vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
 • vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz
  Zaměření hlavního oboru:
  klavír - jazz, bicí nástroje - jazz, kontrabas - jazz, basová kytara - jazz, kytara - jazz, housle - jazz, saxofon - jazz, trubka - jazz, trombon - jazz

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 10. srpna 2022.

Další informace naleznete v části pro uchazeče o studium

Požadavky - Skladba

Přijímací zkouška se koná ve dvou částech a v jednom dni:

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Intonace a sluchová analýza
  • Intonační a sluchové předpoklady
  • Přenášení tónu do hlasové polohy
  • Sluchová analýza
   • základních a odvozených intervalů
   • doškálných kvintakordů a jejich obratů (rozpoznávání vrchního, středního a spodního tónu)
  • Paměťová reprodukce melodického a rytmického úryvku
 2. Hra na klavír
  • Zjištění předpokladu pro hru z listu
  • Dvě skladby rozdílného charakteru z období baroka, klasicismu, romantismu nebo impresionismu (hra zpaměti není podmínkou)
 3. Skladba
  • Předložení čtyř až pěti vlastních skladeb v notovém zápisu eventuálně doplněných nahrávkou na kazetě/CD/MP3, mezi nimi alespoň dvě melodie s akordickými značkami orientované na jazzovou nebo populární hudbu (nejlépe v malé písňové formě - a a b a)
  • Vypracování úkolu písemnou formou: doplnění šestitaktové melodie a vypracování jednoduché harmonizace
  • Zjištění schopností rozvinout daný motiv (u klavíru)
  • Zjištění improvizačních předpokladů
  Pohovor zjišťující teoretické znalosti
  • Znalost stupnic, intervalů a akordů
  • Znalost akordických značek a základních harmonických pojmů
  • Znalost základní hudební terminologie (z oblasti tempa, rytmu, dynamiky a přednesu)
  • Orientace v základech hudebních forem
  • Základní znalosti z dějin hudby s důrazem na hudbu nonartificiální (jazzovou a populární)
  • Základní notografické znalosti

Zkouška je individuální. Při zadání úkolu v písemné formě - doplnění  šestitaktové melodie a vypracování jednoduché harmonizace - se koná zkouška ve skupině.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 60 bodů

  body
Skladba:  
a) vlastní kompozice max. 20 bodů
b) vypracování úkolu písemnou formou (doplnění melodie a harmonizace) max. 10 bodů
Intonace a sluchová analýza max. 20 bodů
Hra na klavír max. 10 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 30

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 30 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 100 získaných bodů.