Eng Kontakty

Požadavky - Trubka

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

  1. Stupnice do 4 # a 4 ♭, moll stupnice do 3 # a 3 ♭
  2. Rozložené akordy k příslušným stupnicím
  3. Tři etudy - např.: Kolář - I. díl, Arban - 2 etudy, Vunham - Škola swingu, nebo podobné od jiného autora
  4. Libovolná skladba s doprovodem klavíru (noty s sebou)
  5. Zjištění znalostí taneční nebo jazzové hudby, improvizace

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

  body
Stupnice, akordy max. 20 bodů
Technická cvičení, etudy max. 20 bodů
Improvizace max. 20 bodů
Přednes max. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 120 získaných bodů.