Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje

  • 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou (termín talentových zkoušek – úterý 27. 8. 2024),
  • 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka - vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz (termín talentových zkoušek – středa 28. 8. 2024),
  • 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka - vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře (termín talentových zkoušek  – středa 28. 8. 2024).

Další informace na stránkách pro uchazeče o studium

Přijímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Obor Hudba – vypsaná kapacita přijímaných uchazečů v 3. kole dle zaměření

Obor Hudba vypsaná kapacita
82-44-M,P/01 Hudba – hra na housle 2
82-44-M,P/01 Hudba – hra na klavír 2
82-44-M,P/01 Hudba – hra na kontrabas 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na violu 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na violoncello 2

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři s účinností od 1. 1. 2024

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 5. srpna 2024. Přihlášku lze podat pouze na tiskopisu řediteli školy na adresu školy.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Obor Hudba – vypsaná kapacita přijímaných uchazečů v 2. kole dle zaměření

Obor Hudba vypsaná kapacita
82-44-M,P/01 Hudba – hra na flétnu 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na housle 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na klavír 3
82-44-M,P/01 Hudba – hra na trombon 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na trubku 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na violu 1
82-44-M,P/01 Hudba – hra na violoncello 1

Obor Hudebně dramatické umění – vypsaná kapacita přijímaných uchazečů v 2. kole

Obor Hudebně dramatické umění,
zaměření muzikál
vypsaná kapacita - 3

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 24. května 2024 prostřednictvím elektronického systému DIPSY, nebo řediteli školy na adresu školy.

Vyhlášení 2. kola a kritéria hodnocení Hudba

Vyhlášení 2. kola a kritéria hodnocení Muzikál

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2024 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Hra na klavír, Hra na kytaru - klasik, latin, Hra na kytaru - jazz, Hra na kytaru - rock, Hra na basovou kytaru, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na bicí nástroje.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 6
82-45-M,P/01 Zpěv 1
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 60
82-45-M,P/01 Zpěv 4
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 10

Na základě žádosti schválené zřizovatelem byl možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení navýšen v oboru Hudba na 62 (navýšení v zaměření: hra na housle 1, hra na violu 1).

Obor Hudba – vypsaná kapacita přijatých uchazečů dle zaměření

Obor Hudba vypsaná kapacita přijatých uchazečů
82-44-P/01 Hudba - dirigování 1
82-44-P/01 Hudba – hra na basovou kytaru 5
82-44-P/01 Hudba – hra na bicí nástroje 4
82-44-P/01 Hudba – hra na flétnu 3
82-44-P/01 Hudba – hra na housle 3
82-44-P/01 Hudba – hra na klavír 6
82-44-P/01 Hudba – hra na kontrabas 3
82-44-P/01 Hudba – hra na kytaru jazz 3
82-44-P/01 Hudba – hra na kytaru klasik, latin 2
82-44-P/01 Hudba – hra na kytaru rock 7
82-44-P/01 Hudba – hra na saxofon 7
82-44-P/01 Hudba – hra na trombon 4
82-44-P/01 Hudba – hra na trubku 3
82-44-P/01 Hudba – hra na violu 1
82-44-P/01 Hudba – hra na violoncello 2
82-44-P/01 Hudba - skladba 6

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

Povinná příloha přihlášky:

  1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou)
  2. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  3. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

  1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
  2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-M,P/01 - Hudba

Zaměření:

82-45-M,P/01 - Zpěv

Zaměření:

82-47-M,P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

 

V Praze 16. 10. 2023

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka