Eng Kontakty

Přípravný kurz hudební teorie

 k přijímacímu řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Datum Čas Výuka, učebna
Čtvrtek 21. 11. 2019 16.10 Hudební nauka, 303A
17.50 Intonace, 303A
Čtvrtek 28. 11. 2019 16.10 Hudební nauka, 303A
17.50 Intonace, 303A
Čtvrtek 5. 12. 2019 16.10 Dějiny hudby, 303A
17.50 Test nanečisto, 303A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 309A. Každý předmět je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – PhDr. Jan Černíček, Intonace – Mgr. Zuzana Krušinová, Dějiny hudby – Mgr. Zdeněk Bednář.

Podmínky účasti v kurzu:

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 3).

Přihláška na přípravný kurz hudební teorie

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické