Eng Kontakty

Přípravný seminář hudební teorie

 k přijímacímu řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Milé uchazečky, milí uchazeči,
tento rok se přípravný kurz k přijímacím zkouškám z hudební teorie bude konat ve formě tříhodinového semináře, v němž se uchazeči seznámí s průběhem zkoušky z intonace a hudební nauky. Budou si moci nanečisto zkusit písemný test i praktickou část a upravit podle toho svou samostatnou přípravu ke zkouškám.

Datum Čas Výuka, učebna
Pátek 2. 12. 2022 13.30 - 15:00 Hudební nauka, 309A
15.15 - 16:45 Intonace a rytmus, 309A

V případě většího počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin. Výuka druhé skupiny bude probíhat paralelně v opačném pořadí přednášek v učebně 301A. Každý předmět je vyučován v rozsahu 90 minut s patnáctiminutovou přestávkou mezi bloky. Pedagogové jednotlivých předmětů: Hudební nauka – Mgr. Jiří Krýsl, Intonace a rytmus – Mgr. Zuzana Krušinová.

Podmínky účasti v kurzu:

Kurz bude realizován v budově Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4. Kurz bude zahájen v případě účasti dostatečného počtu zájemců (minimálně 10).

Přihláška na přípravný kurz hudební teorie

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Záleží nám na tom, abyste se cítili u přijímací zkoušky co nejlépe. Proto jsme pro Vás připravili zkušební test z hudební teorie (včetně klíče k tomuto testu), na kterém si můžete ověřit, zda máte látku ke zkoušce z hudební teorie zvládnutou, nebo zda je třeba znalosti ještě doplnit.

Doporučujeme k přípravě tyto učebnice:

Přejeme Vám hodně sil a dobré nálady při přípravách k přijímací zkoušce na naši školu.

Těšíme se na Vás!

Zkušební test z hudební teorie

Klíč k testu z hudební teorie