Eng Kontakty

VOŠ Tvorba textu a scénáře – 2. kolo 27. 6. 2024

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole, vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 27. 6. 2024. Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 17. června 2024. Více informací na stránkách pro uchazeče o studium na VOŠ

Domov mládeže

DOMOV MLÁDEŽE KJJ (dále jen „DM“) je součástí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení: METRO „C“ Budějovická a poté BUS č. 124 nebo č. 134, zastávka Na Planině. Jedná se o školské zařízení, které zabezpečuje žákům a studentům (dále jen „studentům“) Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (v případě nenaplnění kapacity DM i studentům jiných škol) výchovné působení, ubytování a stravování.

Bližší informace, práva a povinnosti uvádí VNITŘNÍ ŘÁD DM (dále jen „VŘ DM“), se kterým budou studenti na začátku školního roku podrobně seznámeni.
Aktuální znění VŘ DM je k nahlédnutí na webových stránkách DM.

Provoz

Provoz domova mládeže je od neděle 1600 hod. večer do pátku 1600 hod. O víkendech mohou studenti využít ubytování v rámci doplňkové činnosti školy. Domov mládeže je uzavřen o hlavních a některých vedlejších prázdninách (vánoční, jarní, velikonoční). Přímou pedagogickou činnost a dohled nad ubytovanými zajišťují vychovatelé a asistenti pedagoga.

Ubytování

Ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně vybaveny - postel s úložným prostorem, police, šatní skříně, lampička. Společné příslušenství pokoje pak tvoří stůl, židle, knihovna, botník. Ke každému pokoji je společné příslušenství - hygienické zařízení (WC, koupelna). Ubytovaní dále mají k dispozici společenské místnosti vybavené TV, videem, stolním tenisem a kulečníkem. Používání vlastních elektrospotřebičů, rozhlasových přijímačů apod., je dovoleno pouze na základě schválení odborného pracovníka. V každém poschodí jsou k dispozici kuchyňky vybavené lednicemi, vařiči, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou.

Umisťování studentů do domova mládeže

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ředitel konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4 – Braník, Roškotova 4/1692 rozhoduje o umisťování do domova mládeže na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého studenta nebo zletilým studentem podle kritérií stanovených pro příští školní rok.

Přednostně jsou do domova mládeže umísťováni osoby, které byly přijaty ke studiu na KJJ. Pokud by pro přijetí nebyla dostatečná kapacita, přihlédne škola v souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky k jejich věku, vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Pokud nebude kapacita domova mládeže vyčerpána, přijímají se dále ti studenti, kteří byli na domově mládeže ubytováni v předchozím roce.

V rámci stanovených kritérií škola zohledňuje chování ubytovaných v předchozím roce. Škola nemusí ubytovat studenty, kteří v předchozím roce byli v domově mládeže ubytováni, jestliže tito závažně porušili vnitřní řád domova mládeže.

Pokud bude po přijetí výše uvedených uchazečů možné přijmout uchazeče další, budou přijímání se zohledněním vzdálenosti místa jejich bydliště, věku, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Škola si vyhrazuje přijetí žáků a studentů tak, aby v případě naplnění kapacity domova mládeže mohla přijmout další uchazeče pouze k obsazení pokojů studenty stejného pohlaví.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého studenta nebo zletilý student vždy na jeden školní rok.

Termín pro podání přihlášek k umístění do DM je 27. 5. 2024. Do tohoto termínu musí být přihláška škole doručena. Přihlášky došlé před tímto datem se považují za doručené v tento den, tj. pořadí přihlášek nerozhoduje.

Předlohu přihlášky si stáhněte z našich webových stránek.

Přihlášku odevzdejte nebo zašlete na Studijní oddělení, Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4 – Braník. Přihlášku je třeba zaslat poštou, přihlášky zaslané elektronickou poštou (emailem) budou evidovány pouze v případě, že zpráva bude obsahovat zaručený elektronický podpis.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25

V letošním roce byla možnost přihlašovat se do 1. kola přijímacího řízení do 27. 5. 2024. V domově mládeže KJJ došlo k naplnění lůžkové kapacity již v 1. kole.

Seznam přijatých studentů je zveřejněn na našich webových stránkách (soubory ke stažení) a dále v hlavním vchodu do budovy KJJ a na dveřích DM.

Registrační číslo je totožné s VS, který má každý žák stejné po celou dobu ubytování na DM. VS je důležité uvádět při každé platbě týkající se DM.

Ceny

Cena za ubytování je 1 600,- Kč za měsíc. O víkendech není domov mládeže v provoz, žáci však mohou využít ubytování v rámci doplňkové činnosti školy za 80,- Kč/den.

Další úplatné služby

Další informace v ceníku služeb v rámci doplňkové činnosti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka.

Stravování

Stravování studentů je zajištěno přímo v budově školy externí dodavatelskou firmou.

Snídaně, obědy a večeře se vydávají ve školním bufetu v budově KJJ. Každý žák si zakoupí stravenky na jeden měsíc (možno koupit i jednotlivě).

Nástup do DM v novém školním roce 2024/2025 bude v neděli 1. září 2024 od 1200 do 1900 hodin.

Při nástupu na DM žák odevzdá:

Kontakty

E- mail : dm@kjj.cz
Telefon: 241 046 944
Mobil: 603 286 311

Vedoucí vychovatel

Skupinoví vychovatelé

Asistenti pedagoga

Soubory ke stažení

Provozní řád DM KJJ

Vnitřní řád DM KJJ

Přihláška k ubytování DM KJJ (PDF)

Přihláška k ubytování DM KJJ (Word)

Odhláška z ubytování DM KJJ (PDF)

Odhláška z ubytování DM KJJ (Word)

Souhlasné prohlášení zletilého žáka a studenta

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

Kritéria přijímacího řízení k ubytování v domově mládeže

Seznam přijatých žáků a studentů k ubytování v DM na školní rok 2024/2025