Eng Kontakty

Povinné informace

povinné údaje dle struktury informací zveřejňovaných dle vyhlášky 515/2020 Sb.:

1. Název subjektu Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je MHMP

Vyhledávání v rejstříku škol:

Rejstřík škol MŠMT

(V rejsříku škol lze vyhledávat pomocí zadání názvu právnické osoby, místa školy, ulice, resortního identifikátoru, IZO nebo IČO.)

3. Organizační struktura Organizační struktura
Organizační struktura - pracovní pozice
4. Kontaktní spojení kontakty jsou uvedeny v sekci kontakty na každé stránce, kontakty na zaměstnance jsou uvedeny v detailech jejich osoby
4.1 Kontaktní poštovní adresa Roškotova 4/1692
Praha 4 - Braník
140 00
4.2 Adresa pro osobní návštěvy stejná jako poštovní
4.3 Úřední hodiny Sekretariát Po - Pá 800 - 1200 hod.
Podatelna Po - Čt 800 - 1600 hod., Pá 800 - 1400 hod.
4.4 Telefonní čísla spojovatel +420 241 046 900
4.5 Adresa internetových stránek www.kjj.cz
4.6 Adresa podatelny stejná jako poštovní
4.7 Elektronická adresa podatelny Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat v podatelně, a to buď osobně, elektronicky na podatelna@kjj.cz nebo písemně na adrese sídla školy.
4.8 Datová schránka pa79fp2
5. Případné platby lze poukázat

PPF banka a.s. 
č.ú.: 2002240007/6000


Platby za ubytování DM č.ú.: 2002240082/6000
(IBAN CZ50 6000 0000 0020 0224 0082, BIC (SWIFT) kód: PMBPCZPP)

6. IČ IČO 63834286

REDIZO 600004660

IZO identifikátory částí :

  • Konzervatoř - 000638277
  • Vyšší odborná škola - 110350111
  • Domov mládeže - 110350359
  • Školní knihovna - 181035057
7. DIČ nejsme plátci DPH
8. Dokumenty -
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
9. Žádosti o informace

Veškeré informace k podávání žádosti o informace, určení způsobu a místa příjmu žádostí, informace k opravným prostředkům, včetně informací k úhradě za poskytování informací naleznete na našich stránkách k poskytování informací.

Další informace též viz Správní řád

10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14.1 Nejdůležitejší používané přepisy

Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Správní řád

14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy -
17. Výroční zprávy výroční zprávy