Eng Kontakty

VOŠ Tvorba textu a scénáře – 2. kolo 27. 6. 2024

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole, vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 27. 6. 2024. Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 17. června 2024. Více informací na stránkách pro uchazeče o studium na VOŠ

Dokumenty školy ke stažení

Výroční zprávy:

Výroční zpráva - školní rok 2006/2007

Výroční zpráva - školní rok 2007/2008

Výroční zpráva - školní rok 2008/2009

Výroční zpráva - školní rok 2009/2010

Výroční zpráva - školní rok 2010/2011

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2012/2013

Výroční zpráva - školní rok 2013/2014

Výroční zpráva - školní rok 2014/2015

Výroční zpráva - školní rok 2015/2016

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017

Výroční zpráva - školní rok 2017/2018

Výroční zpráva - školní rok 2018/2019

Výroční zpráva - školní rok 2019/2020

Výroční zpráva - školní rok 2020/2021

Výroční zpráva - školní rok 2021/2022

Výroční zpráva - školní rok 2022/2023

Inspekční zprávy:

ČŠI Inspekční zpráva čj. ČŠIT-2359-14-T

ČŠI Inspekční zpráva čj. ČŠIA-3672/22-A

Registr inspekčních zpráv ČŠI

Ceník služeb v rámci doplňkové činnosti

Ceník služeb (od Září 2022)

Formuláře KJJ

Přihlášky:

Přihláška k ubytování DM KJJ (PDF)

Přihláška k ubytování DM KJJ (Word)

Žádosti:

Žádost o poskytnutí příspěvku z FKSP (PDF)

Žádost o nájem místnosti (PDF)

Žádost o rezervaci místnosti (PDF)

Žádost o nájem věci (PDF)

Žádost o výpůjčku věci (PDF)

Žádost o pořízení nahrávky (PDF)

Žádost o uznání vzdělání (PDF)

Žádost pro vydání oprávnění ke klíči

Žádost (PDF)

Výkaz hodin za pronájem (PDF)

Žádosti ISIC

Potvrzení:

Potvrzení o studiu (PDF)